Κρανιοϊερή Θεραπεία

Αυτό είναι ένα κείμενο δοκιμής...

 • TreatmentsPrices
 • Initial Consult(up to 30 mins) €75
 • Review Consultation(up to 50 mins) €95
 • *Note :Σημείωσή σας για τις αλλαγές των τιμών και τους όρους εφαρμογής των όρων.

Λεμφική Παροχέτευση

Αυτό είναι ένα κείμενο δοκιμής...

 • TreatmentsPrices
 • Initial Consult(up to 45mins) €75
 • Review Consultation(up to 30 mins) €95
 • *Note :Σημείωσή σας για τις αλλαγές των τιμών και τους όρους εφαρμογής των όρων.

F. R.

Αυτό είναι ένα κείμενο δοκιμής...

 • TreatmentsPrices
 • Initial Consult (up to 45mins) €75
 • Up to 1 Hour €90
 • *Note :Σημείωσή σας για τις αλλαγές των τιμών και τους όρους εφαρμογής των όρων.

Πρώτες βοήθειες

Αυτό είναι ένα κείμενο δοκιμής...

 • TreatmentsPrices
 • Initial Consult(up to 45mins) €75
 • Up to 1 Hour €90
 • *Note :Σημείωσή σας για τις αλλαγές των τιμών και τους όρους εφαρμογής των όρων.

Ηλεκτροθεραπεία

Αυτό είναι ένα κείμενο δοκιμής...

 • TreatmentsPrices
 • Initial Consult(up to 45mins) €75
 • Follow up treatment(up to 30 mins) €54
 • *Note :Σημείωσή σας για τις αλλαγές των τιμών και τους όρους εφαρμογής των όρων.

Θεραπευτική Μάλαξη

Αυτό είναι ένα κείμενο δοκιμής...

 • TreatmentsPrices
 • Initial Consult(up to 85 mins) €70
 • Follow up treatment €44
 • *Note :Σημείωσή σας για τις αλλαγές των τιμών και τους όρους εφαρμογής των όρων.

Αναπνευστική Φυσικοθεραπεία

Αυτό είναι ένα κείμενο δοκιμής...

 • TreatmentsPrices
 • Initial Consult(up to 60 mins) €150
 • Subsequent Consultation(up to 45 mins) €45
 • *Note :Σημείωσή σας για τις αλλαγές των τιμών και τους όρους εφαρμογής των όρων.

Αθλητική Φυσικοθεραπεία

We are specialists in sports injuries. Our team have worked at the highest levels of international competition across variety of sports.

 • TreatmentsPrices
 • Initial Consult(up to 45mins) €75
 • Review Consultation(up to 30mins) €95
 • *Note :you can write your note for pricing changes and condition apply rules.

Μετεγχειρητική Αποκατάσταση

Physiotherapy is a clinical health profession that aims to rehabilitate peopleand improve movement disorders.

 • TreatmentsPrices
 • Initial Consult(up to 85 mins) €60
 • Follow up treatment €54
 • Up to 1 Hour €90
 • *Note :you can write your note for pricing changes and condition apply rules.

Νευρολογικές Παθήσεις


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/customer/www/physio-on.gr/public_html/wp-content/themes/physioplus/page-templates/pricing.php on line 48

Κρουστικός Υπέρηχος