Η φυσικοθεραπεία αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στην επιτυχημένη αποκατάσταση του ασθενούς μετά από ένα χειρουργείο.

Ειδικευόμαστε στην Αποκατάσταση του Ασθενή
Αποκατασταση

Συχνά όμως βλέπουμε ασθενείς μετά από ένα χειρουργείο να μην ακολουθούν κάποιο πρόγραμμα φυσικοθεραπείας, με αποτέλεσμα να χαθεί πολύτιμος χρόνος ο οποίος μπορεί να μειώσει την αποτελεσματικότητα του χειρουργείου και συνάμα της αποκατάστασης.

Ερχόμενος ο ασθενής στον φυσικοθεραπευτή αμέσως μετά από το χειρουργείο (πάντα κατόπιν συνεννόησης του γιατρού με τον φυσικοθεραπευτή) ακολουθεί εξειδικευμένα πρωτόκολλα κινητοποίησης- ενδυνάμωσης και σε συνδυασμό με την χρήση συγκεκριμένων φυσικών μέσων, οδηγείται στο επιθυμητό αποτέλεσμα.