Φυσικοθεραπεία Νευρολογικών Παθήσεων

Ο πρωταρχικός σκοπός της φυσικοθεραπείας είναι να βελτιστοποιήσει τη κινητικότητα και την λειτουργικότητα του ατόμου ώστε η καθημερινότητα να γίνει πιο εύκολη για τον ίδιο Κατά αυτό τον τρόπο, ο ασθενής μέσα από ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα λειτουργικών ασκήσεων επανεκπαιδεύεται στην διεκπεραίωση δραστηριοτήτων, όπως η ορθοστάτιση, η βάδιση, η χρήση υποστηρικτικών με το άνω άκρο και η μεταφορά από και προς το κρεβάτι ή την καρέκλα.

Πότε πρέπει να αρχίσει η φυσικοθεραπεία και πόσο συχνά πρέπει να γίνεται?

Μόλις ο θεράπων ιατρός κρίνει πως η κατάσταση του ασθενή χρήζει φυσικοθεραπευτικής αποκατάστασης. Η όσο το δυνατόν έγκαιρη ένταξη του ασθενή σε μία σειρά θεραπειών θα επιφέρει την καλύτερη δυνατή ανταπόκριση στη θεραπεία.